3 erbjudanden

De allra flesta företag som arbetar aktivt med sitt hållbarhetsarbete upplever att det är lönsamt. Det gör dem mer konkurrenskraftiga och ger dem ett bättre anseende. Aktiekurserna påverkas positivt.  Det gör medarbetare stolta och det blir enklare att rekrytera och bibehålla personal. 

We-ness rådgivning och stöd är vanligtvis skräddarsydd utifrån de skiftande behov du som kund har. På så vis får du maximal nytta av det som är We-ness komparativa fördelar inom hållbarhet: det internationella sammanhanget, meningsskapande och vår erfarenhet kring ledarskap och förändringsledning. Men ibland kan det vara svårt att veta vad man som företag egentligen behöver. Då kan dessa tre olika erbjudanden (till fasta priser) vara till hjälp:


Inspirationsföreläsning
på 45-60 minuter. Syftet med föreläsningen är att skapa engagemang och förståelse för morgondagens hållbarhetsarbete. Mer specifikt förväntas föreläsningen
1) skapa förståelse för varför världens länder kommit överens om Agenda 2030 och vad den innehåller, samt
2) väcka tankar och engagemang kring vad hållbarhet betyder för ert företag.

Halv utbildningsdag kring hållbarhet och Agenda 2030. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få
1) grundläggande kunskap om hållbarhet och mer specifikt hur man kan arbeta med ESG allmänt och Agenda 2030 och de 17 målen i synnerhet,
2) förståelse för hur långt Sverige och världen har kommit i genomförandet samt
3) idéer kring hur ett stärkt hållbarhetsfokus kan påverka den egna verksamheten.

Beroende på vilken typ av verksamhet du driver kan detta föra med sig olika vinster. Ni kan bli bättre kravställare. Ni kan öka era chanser att förstå och förhålla er till offentliga upphandlingar, förbättra er kommunikation mot kunder och ägare etc. Det är också ett tillfälle att höja kompetensen, allmänbildningen och arbetstillfredsställelsen hos personal som inte dagligen kommer i kontakt med modernt hållbarhetsarbete. Utbildningen sker oftast i ett rappt tempo och är relativt interaktiv. Föreläsning varvas med övningar och gruppdiskussioner.  Utbildningen kan anpassas efter behov, t.ex. om det önskas fördjupning i vissa av målen.

Hållbarhets ”kick-start” för mindre företag och organisationer. Detta paket innehåller
1) en översiktlig analys av företagets verksamhet från miljömässigt, socialt- och ekonomiska perspektiv (ESG) för att identifiera hur existerande verksamhet kan beskrivas utifrån hållbarhetsmålen samt möjligheter att öka engagemanget. Återrapporteras till VD eller motsvarande.
2) Inspirationsföreläsning för företagets personal om Agenda 2030 (se ovan) samt en work-shop om c:a 60-90 minuter kring vilka möjligheter företagets personal ser att stärka sin verksamhet genom Agenda 2030.
3) En kortare rapport som sammanfattar de möjligheter som kommit fram i analys och workshop.

Syftet med detta paket är att både höja kompetensen hos medarbetare och ge er praktiska förslag på hur ni kan ta ert hållbarhetsarbete till nya nivåer. Därmed stärker ni er konkurrenskraft, samtidigt som ni får möjlighet att tydligare bli en del av lösningen på de utmaningar Sverige och världen står inför.
Detta paket omfattar c:a 15-18 h arbete för we-ness inklusive inspirationsföreläsning och w-shop.