På svenska

Välkommen till We-Ness, som drivs av David Wiking. Jag vill hjälpa ditt företag att bli mer framgångsrikt genom att bli mer hållbart. Jag ger er råd och stöd utifrån era behov. Från föreläsningar hållbarhet går vi till att analysera er verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur ni förhåller er till era konkurrenter. Vissa vill – eller behöver – gå längre och då hjälper jag dig att ta fram en kortfattad hållbarhetspolicy eller en mer genomarbetad hållbarhetsstrategi – eller en hållbar strategi. Då handlar det om ofta om affärsmodeller och om förändringsledning.

Vi ger även råd kring hållbara investeringar på “nya marknader”, t.ex. Afrika söder om Sahara.

Genom att anpassa sig till Agenda 2030 kommer företag, regeringar, kommuner och andra organisationer att föra in en viktig värderingsdimension i sin verksamhet. Genom att tillåta sig att bejaka de värden som följer av Agenda 2030 kommer företag att locka till sig nya kunder och göra det lättare att anställa lojala medarbetare. Det handlar om att vi alla i vår verksamhet kan bidra till en bättre värld för oss och för framtida generationer.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling tillsammans med regeringar, med näringslivet och med det civila samhället. Efter många år som chef och ledare ser jag mig i första hand som en facilitator som hjälper dig att tänka nytt kring hållbara affärsmodeller, meningsskapande och förändring. Jag har även jobbat som expert med bland annat demokrati och mänskliga rättigheter liksom med konflikthantering. Jag har ansvarat för portföljer och projekt med ett sammanlagt värde som överstiger 150 MUSD.

I min senaste befattning arbetade jag som avdelningschef på Sida där jag också ingick i myndighetens ledningsgrupp och ansvarade för avdelningen för verksamhetsstöds 5 enheter. I verksamheten ingick korruptionsutredningar, upphandlingar, juridiska frågor och andra compliancefunktioner, samt att jag ansvarade för verkets utvärderingsenhet.

Mitt nätverk är såväl svenskt som internationellt och jag har arbetat mycket med både företag, regeringar, civilsamhället, akademi och mellanstatliga organisationer (såsom Förenta Nationerna, OECD, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken).  

Jag har valt det namnet We-Ness för att betona att vi är beroende av varandra.  Det finns ingen Plan(et) B om vi misslyckas.

Vinst är meningsfullt endast så länge den är hållbar. Men då är det viktigt att veta vad hållbarhet innebär. Det bästa är om vi alla utgår från det åtagande som världens ledare förband sig till 2015 i vad som kallas Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan och dess 17 mål och 169 delmål ger oss en gemensam karta och en gemensam begreppsaparat. Det är en bra början för en mer hållbar affär – och en mer hållbar värld!

Om du vill veta mer eller om du vill samarbeta med mig, se övriga sidor eller min blogg, sustainable.blog.se Du kan ringa mig på 0734-427472 eller maila david.wiking@we-ness.se