Kategorier
sustainablity

Elbilar

Varför elbil? En kort text om ett stort och komplext område

Om du kör en medelstor bensinbil 1500 mil/år, medför det utsläpp på ungefär 3 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Lite mer för en stor Volvo eller en stadsjeep, lite mindre för en liten bil eller en dieselbil. För att undvika stora klimatförändringar brukar man tala om att vi bör ner till en årsförbrukning om 1,5-2 ton CO2e per person. I Sverige ligger våra utsläpp idag på ungefär 8 ton CO2e per person (konsumtionsbaserat). Om vi vill undvika kraftiga klimatförändringar är det därför svårt att se att fossildrivna fordon har någon framtid att tala om. Och för företag som är måna om att minska sina utsläpp finns det redan nu bättre alternativ.

De flesta studier, artiklar och livscykelanalyser jag läst visar att elbilar i princip alltid medför ett mindre CO2-utsläpp än fossildrivna bilar under en livstid på 20-25 000 mil. Så även i länder som Kina och Indien, där en stor del av elen kommer från kolkraft. I t.ex. Sverige där bilar ladas med i huvudsak fossilfri el är brytpunkten för när elbilen har ett lägre utsläpp än fossilbilar normalt bara några få års körning. Det gäller dock inte nödvändigtvis om vi ställer en stor elbil mot en liten bränslesnål fossilbil (eller om vi tänker oss att fossilmotorn använder ett bränsle som HVO100, eller biogas, som visserligen medför CO2 utsläpp men inte ökar mängden CO2 i atmosfären). Än så länge är batterierna elbilarnas akilleshäl, och inte bara för att produktionen av batterier medför ett betydande koldioxidavtryck.

Skillnaden mellan att köra elbil som är laddad med i huvudsak fossilfri energi och att köra i ett land där elmixen domineras av exempelvis kolkraft, är stor. I det senare fallet är klimatvinsterna med elbil relativt blygsamma. En mindre diesel eller bensinbil kan i det fallet ofta vara ett klimatmässigt bättre alternativ. Så kan det även vara i exempelvis Norden; en stor elbil är ofta väldigt tung och bär runt på ett stort batteri, vilket kräver mer energi än en liten bil. Samtidigt ska man komma ihåg att för de flesta är det inte relevant att jämföra en stor (bekväm) bil, med en liten och oftare enklare bil.

Nedan ett exempel på livscykelanalys från Volkswagen, som visar hur mycket körning som krävs i några av deras bilmodeller, för att kompensera den energiintensiva tillverkningen av batterier. Se länkar nedan

 

 

 

Det handlar inte bara om klimat

En annan aspekt med elbilar är att de kräver andra, och mer av vissa, metaller och mineral än fossilfordon. Den ökade efterfrågan på dessa har skapat utmaningar för såväl miljön som (inte minst) arbetsvillkoren för de som arbetar med utvinningen. Barnarbete och konfliktmineraler har blivit reella utmaningar för många tillverkare. Dessa utmaningar är dock inte nya; exempelvis innehåller en stor del av den hemelektronik vi använder såväl metaller och mineral som är sällsynta och vars ursprung inte helt kan garanteras.

Många av de företag som är beroende av dessa metaller och mineral är överens om att
1) Återanvändningen av metaller och mineral måste öka, alternativt att produkternas livslängd förlängs (dvs vi behöver gå mot en mer cirkulär ekonomi. Se intressant länk om batteriåtervinning från Northvolt)
2) Arbetsförhållandena för de som arbetar med utvinning av metaller och mineral måste vara schysst
3) Den negativa påverkan på miljön och människor i de områden där utvinning sker, måste minska.

Men – det går knappast att komma ifrån att det finns målkonflikter i omställningen mot ett mer klimatsmart samhälle. Dessa behöver belysas och diskuteras, men det är inte rimligt att diskussionen förs på fossilindustrins villkor; som att vi kan vänta med att minska vårt beroende av fossil energi. Omställningen behöver ske nu, och den behöver vara både grön och rättvis.

 

Några slutsatser och rekommendationer

  • Ur ett klimatperspektiv är det alltid bättre att inte åka bil alls. Men det är inte alltid rimligt eller önskvärt att avstå en resa. Däremot är det rimligt att fråga sig om en resa i stället kan ske med exempelvis kollektiva färdmedel, som sammantaget kräver mindre energi. Att inte använda fossilfrienergi i Sverige möjliggör trots allt att den energin i stället kan exporteras till exempelvis Tyskland eller Polen, och därmed minska behovet av kolkraft där.
  • Om du behöver en bil är elbilar ofta att föredra. Du kan fundera på vad som är mest effektivt utifrån den elmix du använder och just ditt körmönster, men oftast landar du i att en elbil är att föredra. En laddhybrid kan vara ett bra alternativ om du endast kör mycket korta sträckor, men för de allra flest är detta inte något bra alternativ i längden.För att landa ”rätt” i valet av fordon kan du fråga dig om tillverkaren av din elbil har en uttalad policy om hur de tänker kring återanvändning av t.ex. batteri, hur de resonerar kring mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och hur stort batteri du behöver. För de mer intresserade kan det vara värt att försöka komma över en livscykelanalys av de olika alternativ du har, och då kan det också visa sig att t.ex. biogas kan vara ett bra alternativ för dig. Vad gäller drivmedel gäller fortfarande att förbränningsmotorer kräver mycket mer energi än elmotorer, och att det (precis som med el) finns utmaningar i att få fram de mängderna av t.ex. biogas som behövs.
  • Företag vill – och förväntas – göra rätt för sig och de lyssnar på sina kunder. Därför sker nu mycket arbete för att förbättra arbetsvillkoren och minska miljöpåverkan vid mineralutvinning – och förstås för att förbättra effektiviteten vid själva tillverkningen av batterierna. Men omställningen kommer gå snabbare om du visar branschen att du bryr dig; batteri- och biltillverkare liksom t.ex. bilhandlare och leasingföretag behöver veta att du sätter ett värde på både människor, samhälle och planet.

Några länkar för den som vill läsa mer:

Ny studie bekräftar: Elbilar har överlägset grönast livscykel | Vi Bilägare (vibilagare.se)

Elbilar kan vara smutsigare än dieselbilar | Teknikens Värld (expressen.se)

Livscykelanalys av ID. | Volkswagen Sverige

Green NCAP räknade fel i livscykelanalys – elbilarna är egentligen grönare | Vi Bilägare (vibilagare.se)

Från barn­arbete i gruvor – till nya elbilar (aftonbladet.se)

Recycling | Northvolt

Polestar 2 – Hållbarhetsdeklaration | Polestar Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *